GenelKültür & Sanat

Dijital Çağda Gazetecilik: Gazetecilik dönüştü mü?

Gazetecilik, belirli ilkelere sahip bir meslek olarak toplumsal değişimlere ayak uydurmuştur. Günümüzde ise teknolojik bir temelin üzerinde yeniden icra edilirken bu değişimlerin köklü dönüşümlere sebep olduğu görülür. İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan haber almanın bireyler neredeyse orada ve en hızlı şekilde (haber değerini kaybetmeden) gerçekleşmesi elzemdir. Dijital çağda ise hem araçlarla haberlerin sunuluş biçimleri hem de yer aldıkları ortamlar biçim değiştirmiştir.

Klasik gazetecilik için her yeni teknolojik gelişmesi sonrası “öldü, ölecek, kalmadı artık” denilse de gazetecilik bugün birçok uzmanlık alanıyla birlikte hala varlığını sürdürmektedir. Teknik bilginin daha fazla gerektiği konularda gazetecilerin kendilerini daha fazla geliştirmesi gerekmekte ve artık alaylı gazetecilerin sayısının azaldığını söylemek ise yanlış olmayacaktır.

Peki, sizlere hemen hemen tüm bu uzman gazetecilik alanlarını iki ciltlik bir kitap serisi halinde kütüphanenizde bulundurabileceğinizi ve temel kaynak olarak faydalanabileceğinizi söylesem?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Serkan Bayrakcı ve Dr. Öğr. Üyesi Seçil Özay’ın editörlüğünde ortaya çıkan “Dijital Çağda Uzman Gazetecilik 1-2” kitapları, Çizgi Kitabevi tarafından yayınlanmış.

Medya ve gazetecilik çalışmalarıyla dijital iletişimi birleştiren bu kitap; eğitim, siyaset ve ekonomi gibi geleneksel gazetecilik alanlarının yanı sıra dijitalleşmenin ve yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı drone gazeteciliği, robot gazetecilik, veri gazeteciliği, video oyun gazeteciliği, podcast gazeteciliği gibi alanları da kapsamaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin gazetecilik pratikleri üzerine etkisiyle bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan bu kitaplar, toplam 40 farklı bölümden oluşuyor.

Gazetecilik uzmanlık alanlarıyla ilgili temel bir başvuru kaynağı niteliğinde olan bu çalışmanın, iletişim alanındaki akademisyenler, öğrenciler ve medya profesyonellerine dijital çağda gazetecilik uzmanlık alanları konusunda katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Elif Akçay

elifakcay@maltepe.edu.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir