GenelKöşe Yazıları

Gazeteci Adayları, Mektubunuz Var!

Geçen yıl bu zamanlarda Gazetecilik Bölümü son sınıfa yeni başlamıştık. Medyan Dergi’nin hazırlık toplantılarında TGS’nin (Türkiye Gazeteciler Sendikası) iletişim öğrencilerine yönelik eğitim akademisi olan TGS Akademi’den haberdar olduk. Son sınıf boyunca 15 hafta TGS Akademi’de katıldığımız eğitime ve yaşadığımız deneyime ilgili düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istedik. İstedik ki sizler de bu ve benzeri imkanlardan ilk sınıflardan itibaren yararlanmaya başlayın…

Günümüzde gazetecilik güvenilirliğini kaybetmek üzere. Hızla ilerleyen süreçler ve gündem akışı başta gazeteciler olmak üzere, onurlu bir şekilde medya sektöründe varlığını korumaya çalışan her çalışanı olumsuz etkiliyor. Bizler yeni mezun gazeteci adayları olarak; aldığımız eğitim ve benimsediğimiz etik ilkelerle çalışma hayatında ciddi zorluklar yaşayacağımızın farkındayız. Çünkü günümüzde geldiğimiz noktaya baktığımızda, karmaşık bir akış ve aktif bir dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Objektiflik ilkesi hayati bir öneme sahipken, artık doğru bilgiye bile erişmek için epey çaba göstermek gerekiyor. Ciddi bir kirlilikle karşı karşıyayız. Bu yüzden gazetecilerin devamlı öz denetim yapmaları ve sürekli bir şekilde kendilerini eğitmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Dijitalleşme ve teknolojik süreçlere yetişmek, güncel okumalar yapmak ve çeşitli eğitim platformlarını takip etmek, biz gazeteci adaylarının geleceği için önem taşıyor. İnternet yayıncılığının ve sosyal medya araçlarında aktif kullanıcı sayısının giderek arttığı, hızlı bir şekilde yeni gündemlerin oluştuğu ve yaratıldığı bir dönemdeyiz. Asıl kaynağa erişmek ve onu doğrulamak için ciddi bir araştırma periyodu gerekiyor. Bizler bu süreçlerde yanılmamak ve yanıltmamak için yeni medya ortamlarına ve araçlarına hakim gazeteciler olmalıyız.

Tam bu noktada nasıl bir yol izlemeliyiz konusunda kafamız karışık şekilde son sınıfa kadar geldik. Covid 19 virüsüyle beraber gelen pandemi süreci; bizleri bir miktar pasifleştirip sosyal aktivitelerimizin azalmasına sebep oldu. Bu yüzden çeşitli etkinliklere katılma alışkanlığımızı da unutmuştuk. Medya Dergi toplantıları bizlerin Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan (TGS) ve periyodik eğitimlerinden haberdar olmamızı sağladı. Bizler için heyecanlı bir tanışma oldu. Son sınıfa gelmiş olmanın sevinci ve hüznüyle beraber bir taraftan meslek hayatına adım attığımızı hissediyorduk. TGS Akademi sayesinde bizler gibi iletişim fakültelerinde okuyan, yeni mezun olmuş ya da aktif olarak mesleğini yürüten gazeteci arkadaşlarla tanışma fırsatı bulduk. Hep birlikte 15 hafta boyunca birlikte epey yol kat ettik.

Alanımızı kapsayan çeşitli çalışmalar ve atölyeler gerçekleştirdik. Medya sektöründe yıllarca emek veren konuklardan meslek hikayelerini ve önerilerini dinledik. Bu konuşmalar bizi bir çok açıdan destekledi. Sektörü yakından tanıma, tecrübe sahibi insanların geçtiği yolları ve Türkiye’de dünden bugüne gazeteciliğin geldiği noktayı daha iyi kavrama fırsatı yakaladık. Akademideki eğitimlerde farklı üniversitelerden çok sayıda birinci sınıf arkadaşlar vardı. Bu durumu gördükten sonra “keşke bizlerde Gazetecilik Bölümü’ne ilk başladığımız yıl TGS’ye uğramış olsaydık” diye düşündük ve sizlere bu mektubu yazmaya karar verdik.

Dört yıl boyunca okulda hocalarımızdan aldığımız dersleri, katıldığımız 15 haftalık eğitimde pratiklerle beraber aktif bir şekilde pekiştirme imkanı bulduk. Hatta bazı derslerde sosyal sahada mesleğimizi icra ediyormuşuz hissiyatına kapıldık. 15 haftalık sürecin sonunda sertifikalarımızı alırken birbirimize bazı sözler verdik. Bunlardan ilki; “TGS Akademi’deki deneyimlerimizi unutmamak ve meslek hayatına atıldığımızda etik ilkelerimize sadık kalmak”tı. Diğeri ise “TGS Akademi ve benzeri mesleki eğitim programlarını takip edip, mümkün olduğunca bu tür programlara aktif katılım sağlamak ve mesleki anlamda sürekli eğitime önem vermek” oldu. Farkındayız ki eğer gelecek bizler ve gazetecilik için aydınlık olacaksa bu ancak güçlü bir birikim ve mesleği sahiplenen ilkeli bir duruşla, bilinçle mümkün.

Sevgiler

Afra TEK

Esma MİLDAN